РУСУКР
Головна / Депозитарна установа / Документи / Для відкриття рахунку

Документи для відкриття рахунку у цінних паперах

Фізичній особі – резиденту або нерезиденту
необхідно надати наступні документи:

* При підключенні до послуги інтернет-трейдингу додатково надаються: Анкета керуючого рахунком в цінних паперах та Картка зразків підписів та відбитку печатки керуючого рахунком в цінних паперах.

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (стаття 11), Депозитарна установа має право вимагати додаткові документи для здійснення належної перевірки фізичної особи.

Юридичній особі – резиденту
необхідно надати наступні документи:

  4.

  Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

  5.

  Копія зареєстрованого установчого документа (Статут, Установчий договір тощо;

  6.

  Оригінал або копія довідки з банку, в якій наведені номер банківського рахунку юридичної особи, МФО та місцезнаходження банку;

  7.

  Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи;

  8.

  Довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи (на фірмовому бланку клієнта);

  9.

  Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (наказ про призначення, протокол зборів акціонерів товариства, протокол засідання органу управління товариством), засвідчені печаткою цієї юридичної особи;

  10.

  Копія(ї) паспорту(ів) або іншого документа, який посвідчує особу – розпорядника рахунку згідно з діючим законодавством України (ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, дата видачі та орган, що його видав) та копія довідки про РНОКПП фізичної особи, що підписує документи (для уповноважених осіб громадян України;

  11.

  Згода на обробку та використання персональних даних особи (-іб), яка (-і) є розпорядниками рахунку в цінних паперах;

  13.

  Інформація про структуру власності юридичної особи для встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (у формі довідки;

  14.

  Копія Балансу (Ф1)/Звіт про фінансові результати (Ф2) на останню звітну дату;

  15.

  Інші документи, визначені законодавством України.

* При підключенні до послуги інтернет-трейдингу додатково надаються: Анкета керуючого рахунком в цінних паперах Анкета керуючого рахунком в цінних паперах та Картка зразків підписів та відбитку печатки керуючого рахунком в цінних паперах.

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (стаття 11), Депозитарна установа має право вимагати додаткові документи для здійснення належної перевірки юридичної особи.

Юридичній особі – нерезиденту
необхідно надати наступні документи:

  4.

  Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

  5.

  Документ, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи;

  6.

  Документи, що підтверджують наявність структури власності (сертифікати про акціонерів, т.п.), які дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

  7.

  Установчий документ - Статут, Меморандум тощо;

  8.

  Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (сертифікат про директорів, т.п.);

  9.

  Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

  10.

  Оригінал або копія довіреності розпоряднику рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

  11.

  Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи);

  13.

  Копія(ї) паспорту(ів) або іншого документа, який посвідчує особу, що підписує документи та копія довідки про РНОКПП фізичної особи, що підписує документи (для уповноважених осіб громадян України);

  14.

  Згода на обробку та використання персональних даних особи (-іб), яка (-і) є розпорядниками рахунку в цінних паперах;

  16.

  Інші документи, визначені законодавством України.

Офіційні документи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля.

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (стаття 11), Депозитарна установа має право вимагати додаткові документи для здійснення належної перевірки юридичної особи.

+38 (044)207-01-00

Офіс 65, вул.Почайнінська 70,
м.Київ, 04070, Україна
E-mail: contact@sokrat.com.uaДизайн сайта — Visualizers, разработка — Gyrus Solutions