РУСУКРENG
Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

12.07.2018

ПрАТ "ФК Сократ"

Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 11.07.2018 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

- 11.07.2018 р. припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

- 11.07.2018 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

. - 12.07.2018 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним трудовий договiр (контракт). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк, на який призначено посадову особу – до 11.07.2021 р. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».

- 12.07.2018 р. обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного редактора ТОВ «Журнал Радуга» (з 01.11.2007 р. по 20.12.2017 р., звільнений за власним бажанням), Генеральний директор ТОВ «Сократ Капітал» з 21.12.2017 р. по сьогоднішній день; член Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ" (з 07.09.2012 р. по сьогоднішній день); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк, на який призначено посадову особу – до 11.07.2021 р. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором ПрАТ «ФК Сократ».

22.0-6.2018

ПрАТ "ФК Сократ"

Вiдповiдно до наказу Голови Правління ПрАТ "ФК Сократ" № 12-к вiд 21.06.2018 р. фінансовим директором ПрАТ "ФК Сократ" Мироновою Наталією Олексiївною (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 21.06.2018 р. припинено виконання обов'язкiв головного бухгалтера в зв՚язку з призначенням на посаду головного бухгалтера Засухіної С.І. Особа виконувала обов՚язки головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» з 24.08.2015 р., непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає.

Вiдповiдно до наказу Голови Правління ПрАТ "ФК Сократ" № 12-к вiд 21.06.2018 р. Заступника головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ" Засухіну Світлану Ігорівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 22.06.2018 р. переведено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ". Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ «Надра Геоцентр», бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з 01.02.2013 р. до 29.02.2016 р., звільнена за власним бажанням; ПрАТ «ФК СОКРАТ», заступник головного бухгалтера, з 01.08.2017 р. до 21.06.2018 р., переведена на посаду Головного бухгалтера з 22.06.2018 р. по сьогоднішній день; ТОВ «ФК «Сократ» Головний бухгалтер за сумісництвом з 22.06.2018 р. по сьогоднішній день. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» немає. Строк, на який призначено посадову особу – безстроково.

10.01.2018

ПрАТ "ФК Сократ"

Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 2 вiд 09.01.2018 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:
- 09.01.2018 р. припиненi повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2009 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини немає, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» немає. На дану посаду нiкого не обрано.

14.04.2016

ПрАТ "ФК Сократ"

Повноваження посадової особи, Сидельникової Наталiї Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Корпоративного секретаря Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ", припинено з 12.04.2016 р. на пiдставi наказу № 5-ВП вiд 12.04.2016 р. Причина: вiдпустка по вагітності та пологам. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 10 мiсяцiв. На посаду корпоративного секретаря Наглядової ради ПрАТ "ФК СОКРАТ" нiкого не призначено.

06.10.2015

ТОВ «Сократ Капітал»

Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Сократ Капiтал» вiд 05.10.2015 р. № 01/10 було прийнято наступне:

  - Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) звільнено 05.10.2015 р. з посади Генерального директора ТОВ «Сократ Капiтал» за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ТОВ «Сократ Капiтал» немає;

  - Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 06.10.2015 р. призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Сократ Капiтал» (за основним місцем роботи). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», Генерального директора ТОВ «ЛВ – Холдiнг», Генерального директора ТОВ «Укрводоканал», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ТОВ «Сократ Капiтал» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.

27.07.2015

ПрАТ «ФК Сократ»

Згiдно Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

  - 24.07.2015 р. обрано заступником Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Михайльо Вiталiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ, Генерального директора ТОВ «ЛВ Холдiнг», Генерального директора ТОВ «Укрводоканал», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 07.09.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження Ревiзора ПрАТ «ФК Сократ» Смалiй Тетяни Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 25.04.2012 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. На посаду Ревізора ПрАТ «ФК Сократ» нікого не призначено.

  - 27.07.2015 р. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Нiлова Валерiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним трудовий договiр (контракт). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.

  - 27.07.2015 р. обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» Снєгiрєва Кiма Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) та укладено з ним безоплатний цивiльно – правовий договiр. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступник Головного редактора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 23.07.2018 р.

Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 7 вiд 24.07.2015 р. прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Пономаренка Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 02.07.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження Заступника Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Бєляєва Олексiя Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 12.02.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

  - 24.07.2015 р. припиненi повноваження члена Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Миронової Наталiї Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власною заявою. Посадова особа перебувала на посадi з 13.05.2015 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має.

  - 27.07.2015 р. призначено Головою Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Пономаренка Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ, Голови Правлiння ПрАТ "ФК Сократ", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.

  - 27.07.2015 р. призначено заступником Голови Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» Бєляєва Олексiя Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: провiдний спецiалiст служби мiжнародної банкiвської дiяльностi, фахiвець по залученню клiєнтiв, заступник директора, директор Департаменту з надання послуг iнтернет трейдiнгу ТОВ «ФК «Сократ» заступника Голови Правління ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.

  - 27.07.2015 р. призначено членом Правління ПрАТ «ФК Сократ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера ТОВ «Джей Ей Еф Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», члена Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має. Строк на який призначено посадову особу – безстроково.

02.07.2015

ПрАТ «ФК Сократ»

Протоколом Наглядової ради ПрАТ "ФК Сократ" № 4 вiд 23.06.2015 р. було прийнято рiшення про повторне призначення Пономаренко Володимира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) Головою Правлiння ПрАТ "ФК Сократ" з 02.07.2015. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ "ФК Сократ", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ "ФК Сократ" не має, строк на який призначено посадову особу - до 01.07.2016.

15.05.2015

ПрАТ «ФК Сократ»

Згiдно протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 вiд 12.05.2015 р., вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

  - 12.05.2015 р. припиненi повноваження члена Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ» Зiнов'євої Ольги Антатолiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа перебувала на посадi з 14.04.2014 р., непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має.

  - 13.05.2015 р. призначено членом Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ» Миронову Наталiю Олексiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «ЕСТЕТIК ПРО», головного бухгалтера ТОВ «Джей Ей Еф Україна», фiнансового директора ТОВ «Крiнар», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК СОКРАТ» не має. Строк на який призначено посадову особу – до 12.05.2016 р.

Вiдповiдно до наказу ПрАТ "ФК Сократ" № 12-ОД вiд 12.05.2015 р. на фiнансового директора ПрАТ "ФК Сократ" Миронову Наталю Олексiївну з 13.05.2015 р. покладено виконання обов'язкiв головного бухгалтера на перiод перебування головного бухгалтера ПрАТ "ФК Сократ" Зiнов'євої Ольги Анатолiївни у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

14.07.2014

ПрАТ «ФК Сократ»

Посадову особу служби внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ «ФК СОКРАТ», Смалiя Олександра Володимировича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), звiльнено з 11.06.2014 р. на пiдставi протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 4 вiд 11.06.2014 р. Причина прийняття цього рiшення: змiна посадової особи служби внутрiшнього аудиту (контролю) та власне бажання особи. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 5 мiсяцiв.

Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 4 вiд 11.06.2014 р. Бєляєва Олексiя Валентиновича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено посадовою особою служби внутрiшнього аудиту ПрАТ «ФК СОКРАТ» з 12.06.2014 р. Призначено особу на необмежений строк. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 11.11.2009 – 02.04.2012 фахiвець по залученню клiєнтiв ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 03.04.2012 – 29.01.2013 директор Департаменту з надання послуг iнтернет трейдiнгу ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 30.01.2013 – 11.02.2014 заступник Директора ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 12.02.2014 по теперiшнiй час заступник Голови Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ». Причина прийняття цього рiшення: змiна посадової особи служби внутрiшнього аудиту (контролю) та власне бажання особи. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Повноваження посадової особи, Смалiя Олександра Володимировича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ», припинено з 10.07.2014 р. на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 2 вiд 10.07.2014 р. Причина прийняття цього рiшення: змiна складу Наглядової ради та власне бажання особи. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 3 мiсяцi.

17.04.2014

ПрАТ «ФК Сократ»

11.04.2014 р. Наглядовою радою ПрАТ «ФК СОКРАТ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

  Повноваження посадової особи, Опрощенко Світлани Анатоліївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ», припинено з 11.04.2014 р. на пiдставi протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 3 вiд 11.04.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна складу Правління та власне бажання особи. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 6 мiсяцiв.

  Відповідно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 від 11.04.2014 р. Бєляєва Олексія Валентиновича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено в.о. Голови Правління ПрАТ «ФК СОКРАТ» з 14.04.2014 р. Строк на який призначено особу: до 01.07.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна складу Правління та власне бажання особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 11.11.2009 – 02.04.2012 фахівець по залученню клієнтів ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 03.04.2012 – 29.01.2013 директор Департаменту з надання послуг інтернет трейдінгу ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 30.01.2013 – 11.02.2014 заступник Директора ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 12.02.2014 по теперішній час заступник Голови Правління ПрАТ «ФК СОКРАТ».

  14.04.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду члена Правління ПрАТ «ФК СОКРАТ» на підставі протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 від 11.04.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна складу Правління та власне бажання особи. Не володіє акціями в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено посадову особу – 1 рік. Посади, яка обіймала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007 – 01.03.2008 бухгалтер ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 – 29.07.2011 головний бухгалтер ТОВ «Деннік»; 08.08.2011 – 08.12.2011 головний бухгалтер ПрАТ «Автоальянс ХХІ сторіччя»; 17.01.2012 – 18.03.2014 головний бухгалтер ТОВ «Фінтеко»; 26.03.2014 р. – по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ «ФК СОКРАТ»

31.03.2014

ПрАТ «ФК Сократ»

26.03.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ «ФК Сократ» на підставі наказу ПрАТ «ФК Сократ» № 4-к від 26.03.2014 р. Не володіє акціями в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено посадову особу – безстроково, інші посади, яка обіймала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007 – 01.03.2008 бухгалтер ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 – 29.07.2011 головний бухгалтер ТОВ «Деннік»; 08.08.2011 – 08.12.2011 головний бухгалтер ПрАТ «Автоальянс ХХІ сторіччя»; 17.01.2012 – 18.03.2014 головний бухгалтер ТОВ «Фінтеко».

ТОВ «Сократ Капітал»

26.03.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Сократ Капітал» на підставі наказу ТОВ «Сократ Капітал» № 1-к від 26.03.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «Сократ Капітал». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено посадову особу – безстроково, інші посади, яка обіймала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007 – 01.03.2008 бухгалтер ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 – 29.07.2011 головний бухгалтер ТОВ «Деннік»; 08.08.2011 – 08.12.2011 головний бухгалтер ПрАТ «Автоальянс ХХІ сторіччя»; 17.01.2012 – 18.03.2014 головний бухгалтер ТОВ «Фінтеко».

12.02.2014

ПрАТ «ФК Сократ»

Посадову особу Головного бухгалтера Кулініч Оксану Миколаївну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено з посади 10.02.2014 р. на підставі наказу ПрАТ «ФК Сократ» № 1-к від 10.02.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців. На посаду головного бухгалтера іншу особу не призначено.

Повноваження посадової особи, Кулініч Оксани Миколаївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління ПрАТ «ФК Сократ», припинено з 10.02.2014 р. на підставі протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 1 від 03.02.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 5 місяців. На посаду Члена Правління іншу особу не призначено.

Відповідно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 1 від 03.02.2014 р. Бєляєва Олексія Валентиновича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Заступника Голови Правління ПрАТ «ФК Сократ» з 12.02.2014 р. Строк на який призначено особу: 1 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: провідний спеціаліст служби міжнародної банківської діяльності, фахівець по залученню клієнтів, заступник директора, директор Департаменту з надання послуг інтернет трейдінгу. Причина прийняття цього рішення: зміна складу Правління та власне бажання особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ТОВ «Сократ Капітал»

Посадову особу Головного бухгалтера Кулініч Оксану Миколаївну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено з посади 10.02.2014 р. на підставі наказу ТОВ «Сократ Капітал» № 1-к від 10.02.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців. На посаду головного бухгалтера іншу особу не призначено.

+38 (044)207-01-00

Офіс 65, вул.Почайнінська 70,
м.Київ, 04070, Україна
E-mail: contact@sokrat.com.uaДизайн сайта — Visualizers, разработка — Gyrus Solutions